divendres, 3 de febrer del 2017

Tècniques de registre de l'activitat elèctrica:

Tot seguit us explicarem les tècniques més importants per a nosaltres per a que tingueu una idea de com podem comprovar l’estat físic i mental dels pacients amb el registre elèctric.
Les cèl·lules musculars i les neurones, entre d’altres, produeixen petites diferències de potencial elèctric amb la seva activitat. Hi ha diverses tècniques amb les quals s’aconsegueix captar i enregistrar aquestes senyals, com poden ser: electrocardiograma, cateterisme cardíac, tècniques endoscòpiques.
L’electrocardiograma és una tècnica que registra de manera gràfica l’activitat elèctrica de la musculatura del cor, capturada externament pels elèctrodes de la pell. Es tracta d'un enregistrament no invasiu produït per un dispositiu anomenat electrocardiògraf (L'electrocardiografia seria la interpretació de l'electrocardiograma).

Els impulsos elèctrics al cor, viatgen a través del sistema de conducció al múscul del cor les ones elèctriques es poden mesurar en els elèctrodes col·locats en punts específics en la pell, l'ECG pot identificar si el múscul cardíac ha estat danyat en àrees específiques, encara que no es cobreixin totes les àrees del cor. L'ECG no pot mesurar de manera fiable la capacitat de bombament del cor, per això s'utilitzen els ultrasons (ecocardiografia) o proves de medicina nuclear.

La tècnica cateterisme cardíac és un paràmetre on s’utilitza un tub fi i flexible en el qual s’introdueix un catèter a través d’una artèria, i va portant amb cura fins al cor amb l’ajut d’una guia i una màquina de raigs X, que proporciona imatges en temps real. És un procediment complex que valora l'anatomia del cor, la seva dinàmica i les anomalies congènites. Aquest catèter es pot fer arribar a la part dreta o a la part esquerra del cor.
Una vegada que hi arriba al cor, s’hi injecta un material de contrast i es prenen imatges que proporcionen als mèdics, imatges que tenen informació sobre l’estat del cor i dels vasos sanguinis, aquestes imatges reben el nom d’angiografies.

Amb la tècnica endoscòpica s’aconsegueix veure realment l’interior del cos. Consisteixen a introduir un aparell anomenat endoscopi a través d’un orifici natural o també pot ser una petita incisió quirúrgica. L’endoscopi és un instrument en forma de tub que té una font de llum i un sistema òptic, de manera que capta la imatge de l’interior de les cavitats corporals o dels òrgans buits i la mostra en una pantalla en temps real.


Les tècniques de registre de l’activitat elèctrica són d’ajuda per a qualsevol tipus de tractament mèdic i com hem vist anteriorment es poden utilitzar diferents mètodes segons la malaltia que pateixis.  Així, en conclusió podem dir que gràcies a aquestes tècniques s’han ajudat i s’han salvat a milions de persones a arreu del món. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada