dimecres, 1 de febrer del 2017

El diagnòstic de malalties:

El diagnòstic de malalties és el procediment per el qual s'identifica una malaltia que té un pacient. Hi ha diferents fases per a diagnosticar una malaltia:

1: Anar a una clínica: El professional interroga el pacient per a recollir dades que puguin ser útils per el diagnòstic. És important recollir les molèsties del pacient que són els símptomes.


2: Exploració física: És la recollida d’informació per mitjà dels sentits amb l’ajuda d'un fonendoscopi. Permet anar delimitant l'estat de la malaltia.

3: Exploracions complementàries: Són diverses proves que sol·licita el metge, per a confirmar o no el diagnòstic del qual el metge havia sospitat.


La història clínica:
La història clínica és un document que on hi ha la relació entre el pacient i el metge, on hi ha dades clíniques de la situació del pacient, la seva evolució, el tractament i la recuperació... És el únic document vàlid en el àmbit clínic i legal.

Tipus de tractament segons el diagnòstic:
Segons els resultat que doni el diagnòstic del pacient es podrà tractar amb uns aparells mèdics o uns altres. En aquest punt ens centrarem en els tractaments més importants que s’utilitzen avui en dia en tot el món. Com per exemple en el càncer  es fa una operació per a treure el tumor i després per eliminar-lo del tot es fan unes sessions de quimioteràpia. Una malaltia molt freqüent és l’Alzheimer, que pot ser tractat farmacològicament o no, és a dir, segons el tipus d’Alzheimer es poden utilitzar fàrmacs per tractar-lo.

Gràcies a aquests tractaments i als avenços científics i tecnològics, moltes persones poden ser curades de malalties que abans eren incurables i que avui en dia el major percentatge de pacients poden ser rehabilitats. 


Com que hi ha un tractament després del diagnòstic, també hi ha diferents tipus de prevenció per a tenir menys probabilitats de patir-les. Les més comunes són les vacunes, com la prevenció de la grip que es pot aturar vacunant a la gent gran i si es no vol vacunar, hi ha unes altres prevencions com tenir una bona higiene, tenir un desinfectant a la mà, intentar prevenir els canvis de temperatura, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada