dimecres, 5 d’octubre de 2016

Causes del canvi climàtic

L’activitat dels éssers humans té una influència cada vegada més gran en el clima. Això també és produït per cremar combustibles fòssils, talar les selves tropicals i explotar als animals de granja.

  •  Gasos de l’efecte hivernacle: el CO₂ és un gas d’efecte hivernacle produït principalment per l’activitat humana i es responsable del 63% del escalfament global. La seva concentració en l’atmosfera supera el 40% actualment.

 -Causes del augment de les emissions:
La combustió del carbó, el petroli i el gas produeix CO₂ i òxid nitrós.
La tala de selves tropicals, els arbres absorbeixen CO₂ de l’atmosfera i d’aquesta manera  ajuden a regular el clima. Si es tallen, aquest efecte beneficiós es perd i el carbó emmagatzemat s’allibera a l’atmosfera i augmenta l’efecte hivernacle.
El desenvolupament de la ramaderia: las vaques i las ovelles produeixen gran quantitat de metà durant la digestió.
Los fertilitzants amb nitrogen produeixen emissions d’òxid nitrós.

  •  L’escalfament global: Actualment, la temperatura mitjana mundial és de 0,85ºC superior a la del finals del segle XIX. Molts estudis del clima del món consideren que l’activitat humana és probablement la causa principal del augment de la temperatura registrat des de mitjans del segle XX.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada