dimecres, 21 de setembre de 2016

El nostre planeta: la Terra

L'atmosfera canvia

L'atmosfera és dinàmica, ja que l'aire absorbeix calor de la superfície i s'expandeix. Llavors perd densitat i s'eleva i altres masses d'aire es posen en aquell lloc.

Un planeta oceànic

Una pregunta molt comú és, per què l'aigua de la Terra és líquida a la superfície? Doncs, és per la seva proximitat al Sol, per la superior massa i gravetat de la Terra i pels gasos d'hivernacle. Així, tenim el conegut cicle de l'aigua.

Erosió i sedimentació 

La sedimentació és quan l'aigua erosiona i mou material sòlid, quan es dipositen en un altre lloc es formen els sediments químics i detrítics. 

L'interior de la Terra

Hi ha 6.378 km de roca fins el centre de la terra, però tenim diferents conclusions, com per exemple, per la densitat de la Terra podem deduir que el planeta no és homogeni. També, les ones sísmiques dels terratrèmols canvien la direcció i la velocitat quan canvia el medi per on es propaguen.
Així, sabem que el nucli està format entre el 80% i el 90% per ferro i el 10% per níquel, entre d'altres.

L'energia interna de la Terra

Està causada per: 
-Isòtops radioactius. 
-Calor latent.
-Energia residual. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada